JÄDRA-ÅN

En kombinerad semester å vask resa till Jädraås utanför Sandviken.Har träffat en familj som bor där uppe i stenrikas vänner, så jag & busen bjöd hem oss själva. Trots att de har två egna han hundar & busen är tokig på andra han hundar. Har ju läst i en gammal tidning om stora fyndigheter av guld i Jädra-ån.

Så det var bara å lasta in i bilen å börja resan på 40 mil enkel resa. Nu blev det för ovanlighetens skull en odramatisk resa utan problem, men för busen å andras säkerhet gjorde vi stopp på vägen, För rastning av busen & hussen.

Väl uppe hos Patrik & Carina visade det sig att det inte fungerade med hundarna, s å de fick bo på skilda håll å separat rastning.

Första kvällen gick åt till kartspaning efter bästa möjliga platser å börja vaska i ån .

Solen sken å det vildaste dagen efter å lockade ut oss tidigt. Inte till allas belåtenhet men en stadig frukost gjorde susen. På vägen dit såg vi några intressanta biflöden till ån. Ut i skogen för å hitta guld, det blir mycket promenerande om man inte tar med ovan nämnda karta.Vi hittade till slut en liten fors med samlingar av grus, så i med skopan för ösa i pannan. Å till allas glädje så var det ett stort korn i första pannan .

Vi spred ut oss längs å kanten å vaskade med stor frenesi å sparade fin vasknings material i en hink för senare genomgång. En åskskur fick oss att dra oss hem över för middags rast.

Området lider av gamla ledningar så det visade sig vara strömlöst vid hemkomsten, men de hade en ved spis för alla eventuella problem.

Efter lunchen kollade vi upp ett av bi flödena för en eventuell prospektering. Det inne höll mycket grus å lämpliga platser för rännor å bra tillgänglighet med parkering, utan att för den skull störa omgivningen.

Det som mest kan störa är att det är björn rikt område.

Guldet då undrar ni, jo det fanns.

På förmiddagen efter var det regn så vi åkte runt å kikade på ett stenbrott å hittade intressanta mineraler i berg. Jag bröt upp senare för hemfärd.

Väl hemma så åkte jag till en bokhandel å beställde kartor över området.Jag kommer förmodligen att lägga en prospektering där nästa år .

Är det någon som har mer upplysningar av intresse i området så kontakta gärna mig.

M.v.h. Petter& isbjörn.

Ps: tack till Patrik& Carina för vänligt bemötande ds.