Här har vi länkat till de hemsidor som vi använder oss utav för att ta reda på vad vi behöver. Hoppas att du också har lika stor nytta av dom som vi har.
Har du någon länk som du tycker att vi borde ha på den här sidan så maila oss gärna.
Klicka på bilderna till vänster om texten för att besöka någon av dessa hemsidor. Öppnas i nytt fönster.
Bes�k VAGS
Västerås Amatörgeologiska Sällskap. En bra sajt med lista till andra föreningar i hela Sverige, samt en katalog över svenska flouriserande mineraler.
Bes�k Nationellt resurscentrum f�r fysik
Nationellt resurscentrum för fysik. Egentligen en sajt för lärare och elever, men man kan lära sig en del av att läsa frågelådan. Har även information om säkerhet vid laborationer. Kan vara bra med råd då vi handhar med syror ibland.
Bes�k GeoNord
GeoNord. En riktigt stor sajt med b.la. Minerallagen i Sverige och Norden, vad du bör iakttaga vid utövandet av din hobby, vem ger dig tillstånd? Periodiska tabellen med exempel på mineral samt data... m.m.
Bes�k General Image Index
General image Index. En hemsida med bilder på mineraler. Totalt har hemsidan bilder på inte mindre än 3524 olika mineraler, varav 2785 unika. Den innehåller all info om mineralet i fråga. Sidan dock på engelska så det gäller att veta vad mineralet heter på engelska.
Bes�k ige
International Gold Exploration. IGE är ett svensktgruv- och prospekteringsföretag som arbetar med utvinning av guld och andra mineraler. Köper gärna upp mineralfyndigheter och gruvverksamhet.
Bes�k Geology
Geology.com. En amerikansk sajt som behandlar geologi globalt. Innehåller även geologi kartor över USA, satelitbilder på länder över hela världen, meteorit nedslagsplatser b.la. en plats i Sverige. Zoom ner till 1 km. Ganska kul och kolla molnigheten.
Bes�k SGU
Sveriges Geologiska Undersökning. SGU en central förvalrningsmyndighet för frågor om landetsgeoogiska beskaffenhet. Sajten har b.la. karttjänster du behöver i ditt sökande efter mineraler. De håller även en mineraljakts tävling där du kan vinna upp till 150 000:-
Bes�k Bergsstaten
Bergsstaten. Den myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd för prospektering - undersökningstillstånd och för gruvor - bearbetningskocessioner. Sajten innehåller b.la. minerallagar, regelsystemet för mineralutvinning. Även en karttjänst på inmutningar.